EZAKATPAY

Bayar Zakat Sekarang  


Nama Pembayar: *
No. KP Baru / No Passport : *
No. KP Lama
Alamat: *
Poskod: *
Daerah/Bandar:*
Negeri: *
No. Telefon: *
Email: *

Jenis Pembayaran
Jenis Zakat *
Tahun Haul
Jumlah
 

  • Bayaran minima Zakat Harta adalah RM 10.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had yang anda tetapkan bagi menggunakan Perbankan Internet
  • Dengan menggunakan Sistem eZakatPay ini, anda menyatakan kebenaran dan persetujuan terhadap terma-terma yang terkandung di dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami.