1. Isi Maklumat Bayaran
2. Pilih Kaedah Bayaran
3. Pilih Bank
4. Resit Bayaran Zakat
Masukkan Maklumat Pembayaran
Nama penuh pengeluar zakat (seperti Kad Pengenalan).
Masukkan Nombor KP pengeluar zakat. Contoh : 700223109999
Contoh: 0129876543