EZAKATPAY

Bayar Zakat Sekarang  

    Info Penting

  • Sila matikan Popup Blocker : Internet Explorer | Google
  • Manual Pembayaran eZakatPay : PDF
  • Waktu Operasi FPX : 7.00 pagi hingga 11.00 malam setiap hari.
Nota: Sila rujuk panduan pembayaran melalui eZakatPay bagi memudahkan transaksi pembayaran zakat anda.


Nama Pembayar: *
No. KP Baru / No Passport : *
No. KP Lama
Alamat: *
Poskod: *
Daerah/Bandar:*
Negeri: *
No. Telefon: *
Email: *

Jenis Pembayaran
Jenis Zakat *
Tahun Haul
Jumlah
 
  • Bayaran minima Zakat Harta adalah RM 10 dan Fitrah 2 Kupon
  • Bayaran maksima juga bergantung kepada had maksima yang telah anda tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet